Các vườn mai

Đang cập nhật…

CÁC VƯỜN MAI TẠI LÀNG MAI BÌNH LỢI

 • 1. VƯỜN MAI CHẬU + MAI CON CHÚ MƯỜI LẬP (KÊNH 3)
 • 2. VƯỜN MAI CHẬU + MAI VƯỜN ANH LÂM MINH ĐỨC (KÊNH 5) KÊNH 7, KÊNH 6
 • 3. VƯỜN MAI ANH THÀNH KÊNH 5
 • 4. VƯỜN MAI ANH PHAN TIẾN VINH KÊNH 4
 • 5. VƯỜN MAI ANH PHAN TIẾN ĐẠT KÊNH 3
 • 6.VƯỜN MAI ANH TRƯỜNG KÊNH 5
 • 7. VƯỜN MAI TỨ VƯƠNG KÊNH XÀ TĨNH
 • 8.VƯỜN MAI ANH BẢY TÚ KÊNH 5
 • 9. VƯỜN MAI CHÍN CÁC
 • 10. VƯỜN MAI CHẬU ANH THÌN
 • 11………………………

CÁC ĐIỂM BÁN MAI VÀNG BÌNH LỢI XUÂN ĐINH DẬU 2017