Liên hệ

Mọi chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

LÀNG MAI VÀNG BÌNH LỢI – ĐÓN XUÂN BÍNH THÂN 2016 – CÔNG TY MAI VÀNG BÌNH LỢI

Vườn mai  :  Kênh 2 Kênh 3 và Kênh 6, Đường Vườn Thơm-ấp 3-xã Bình Lợi-Bình Chánh-Tphcm
Điện Thoại : Mr  Đức 0989.699.125
E-mail :  langmaibinhloi@gmail.com