Đề tài nghiên cứu mai giống chọn giá thể và dinh dưỡng trên cây mai của sinh viên Đại Học Nông Lâm tại Vườn mai Hữu Đức

Dưới đây là một đề tài nghiên cứu mai giống chọn giá thể và dinh dưỡng trên cây mai của sinh viên Đại Học Nông Lâm tại vườn mai Hữu Đức. Xin chúc các anh chị đạt được kết quả tốt từ đề tài này. Hy vọng sẽ có thêm nhiều sinh viên sẽ chọn địa điểm vườn mai Hữu Đức của chúng tôi làm nơi thực tập và thực hiện đề tài nghiên cứu của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon